Syföreningen


Syföreningen träffas onsdagar jämna veckor kl. 13.30 i hemmen eller i kyrkorna. (Se kalender)


Det är Syföreningen som ansvarar för den årliga missionsauktionen som brukar vara en trevlig och populär tillställning. Intäckterna från auktionen går till församlingens missionsendamål.


Ansvariga: Gunhild Ljungberg och Barbro Bondesson.


Välkommen!

INFO

Var: Hör av dig för mer info!

När: Jämna veckor kl. 13.30

______________________________________

Kontakt:

Gunhild: 073-054 36 16

Barbro: 0140-201 53

© Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling l Bankgiro: 168-4596 l mail@sunhultallians.se