Bibelsök


Här kan du söka i Bibel 2000. Du kan slå upp en eller flera verser och du kan även söka efter ord. När du sökt kommer du länkas till dina svar på bibeln.se


Du söker genom att skriva in förkortningarna till respektive bibelbok och ett kapitel, exempel: Joh 1. Förkortningarna finner du om du klickar på det översta frågetecknet.


Läser du bibeln för första gången kan det vara bra att börja med något av de fyra evangelierna. Det bästa kanske är att läsa bibeln som bok, men detta kan vara ett bra komplement!

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se
 
Slå upp en eller flera verser [?]
Sök efter ord [?]

Så här hittar du i Bibeln


Bibeln är inte en enda bok utan består av flera olika delar: Gamla testamentet, Apokryferna och Nya testamentet. De i sin tur är uppdelade i sammanlagt 77 olika böcker.


Av tradition brukar bibelböckerna indelas i kapitel och verser. Till exempel anger 2 Mos 31:18 bibeltexten ur Andra Moseboken, kapitel 31, vers 18, där Mose tar emot stentavlorna. Kapitelindelningen fanns inte från början, och särskilt versnumreringen är mycket sen; i Sverige infördes den först 1618.


Numera är texten också försedd med mellan rubriker som gör att man kan orientera sig.


Mer information om Bibeln hittar du här

© Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling l Bankgiro: 168-4596 l mail@sunhultallians.se