Historia


Här kan du läsa om Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamlings historia.


Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling


Församlingen bildades vid konstituerande årsmöte den 3 mars 2013 genom ett samgående av Frinnaryds Baptistförsamling och Sunhults Alliansförsamling. Det blev ett naturligt steg att ta eftersom ungdomsarbetet, sångarna, styrelsemöten och de flesta gudstjänster genomförts gemensamt. När omröstning skedde vid två tillfällen i de båda församlingarna inför årsmötet gavs det unika resultatet att alla närvarande i de båda församlingarna = 100% röstade för ett samgående!
© Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling l Bankgiro: 168-4596 l mail@sunhultallians.se