Alphakurs


17 miljoner har gått den - troligen 100 000 svenskar. Vad är det för något?


Alphakurs är en grundkurs i kristen tro. Kursen är öppen för alla och ger en möjlighet att få utforska meningen med livet.


Bakgrund

Alphakurserna startade i anglikanska kyrkan, i Holy Trinity Brompton Church i London, i början av 1980-talet. Alpha finns idag i över 170 länder och över 17 000 000 människor har gått en Alphakurs. Kursen har funnit i Sverige sedan 1996 och vi räknar med att ca 100 000 svenskar har gått kursen. 
Alphakursen ges av alla kyrkor i de flesta kristna traditioner och kursupplägget och kursmaterialet är detsamma var man än går kursen.


Konceptet

Alphakurser hålls på många olika platser och på olika tider på dagen. De flesta kurser hålls kvällstid på en bestämd veckodag under 10 veckor. Alphakurser hålls i kyrkor, hemmen, skolor, fängelser, arbetsplatser mm. Varje kurstillfälle inleds med att man äter en måltid tillsammans i en enkel och avslappnad miljö. Därefter lyssnar man på ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Efter föredraget tas ofta en kort paus med fika/juice innan deltagarna går till sina smågrupper. I den gruppen, som oftast består av 8-12 personer med en eller ett par ledare, ges möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för sina åsikter, studera vad Bibeln säger och diskutera kvällens ämne. I smågrupperna är det lättare att finna nya vänner och ge uttryck för vad man verkligen tycker och tror. Kursen har en fast tid då diskussionerna avslutas.


Teman som tas upp:

Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?


Vem är Jesus?


Varför måste Jesus dö?


Hur kan jag vara viss om min tro?


Varför skall jag läsa Bibeln och hur?


Varför skall jag be och hur?


Hur leder Gud oss?


Vem är den Helige Ande?


Vad gör den Helige Ande?


Hur kan jag bli fylld av Anden?


Hur kan jag stå emot det onda?


Varför och hur skall vi berätta om vår tro för andra?


Helar Gud idag?


Vad skall vi ha kyrkan till?


Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?


Ordet Alpha står för:

A – Alla är välkomna
.

L – Lära med ett leende. Det är möjligt att lära sig om den kristna tron och samtidigt ha roligt
.

P – Pasta. Vi äter en måltid tillsammans och lär känna varandra
.

H – Hjälpa varandra. I smågrupperna kan man diskutera alla frågor som föredragshållaren tar upp


A – Alla frågor är välkomna


Kostnad:

Oftast betalar man för sin mat och sitt kursmaterial. För exakt prisinformation kontakta den kursen på den platsen som du funderar på att delta.


För närvarande har inte Allianskyrkan i Sunhultsbrunn någon Alphakurs. Därför vill vi hänsvia till näraliggande städer samt www.alphasverige.org


För närvarande har inte Frinnaryd/Sunhults Frikyka någon Alphakurs. Därför vill vi hänsvia till näraliggande städer samt www.alphasverige.org

© Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling l Bankgiro: 168-4596 l mail@sunhultallians.se