Välkommen till

Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling!


Vi är en frikyrkoförsamling som vill sprida det kristna budskapet i bygden kring Frinnaryd och Sunhult. Arbetet bedrivs i Docklidskyrkan, Frinnaryd och Allianskyrkan, Sunhult. Församlingen samarbetar med EFK (Evangeliska Frikyrkan) och är ansluten SAM (Svenska Allians Missionen).


Detta är vår hemsida där vi berättar vad vi tror på samt vilka aktiviteter du finner hos oss.


Det finns olika flikar med aktiviteter för alla, från barn till vuxna. Om du är nyfiken på vad kristen tro är kan du titta under fliken Tro för att få veta mer. Där finns även möjlighet att söka i Biblen.


Vill du snabbt få reda på aktuellt program klickar du på Kalender.Varmt Välkomna!!!

Minipredikan av Kerstin Ekblom


TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

DEN GODE HERDEN

Nu tittar jag på TV-nyheterna och tänker skriva predikan om den Gode Herden sedan. Hur ska jag klara det i dag, mitt i allt elände?

PSALTAREN 23:1-3

"Herren är min herde,
Ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
Han låter mig vila vid lugna vatten."

Tänk en sådan oerhörd kontrast! David låg ute i krig mot sin egen son: Absalon. Trots det, så kunde David skriva om en sådan förtröstan på HERREN, DEN GODE HERDEN! Det måste ju ha varit just detta, som fick honom att härda ut. Han litade på Herren, sin herde.

I vår tid har vi ju inte så många fåraherdar omkring oss. Men David själv hade varit herde. Han visste att det kunde vara tufft, om man skulle hålla ut. Det gällde att kämpa, både mot vilda djur och tjuvar. Bekvämlighet och nattsömn gick ofta förlorade. Ja, det egna livet kunde stå på spel.

Men jag kan inte låta bli att fundera på de första orden i psalmen: "HERREN ÄR MIN HERDE, MIG SKALL INTET FATTAS." Just nu i en pandemi, känns det som om mycket kan "fattas" för olika människor. Ja, jag förstår inte det riktigt. Men jag vet att jag behöver de "gröna ängarna och vilan vid lugna vatten."

Och jag klamrar mig fast vid påskens budskap. Vi människor är så dyrbara, för Herren Gud att han lät Jesus dö och uppstå igen, för oss!

Johannes 10: 22-30

Vi får LYSSNA ännu mer till Jesus, den gode Herden. Det går inte att bli full-lärd i detta. Jag vill ju inget annat än att vara Hans får och följa Honom.

I en gammal bibelöversättning, hittar jag en underbar beskrivning; FÅREN LIGGER HONOM OM HJÄRTAT. Vet du vad det vill säga?
Jo, -HAN KAN ALDRIG GLÖMMA OSS
-HAN HAR BLIVIT ETT MED OSS
-HAN KAN ALDRIG SLITA SIG IFRÅN OSS-det skulle vara att göra våld på sitt eget hjärta.

Kom ihåg det i dag: DIN NÖD OCH DIN GLÄDJE, KÄNNER HAN SOM SIN EGEN.

Allt ljus kommer från Jesus. Många har erfarenheter av vad det kan betyda att ta emot ljus-ord från Honom. Ja, särskilt i de stunder då det mörknar på vägen. Man tar emot Hans ord, smakar på dem, bäddar ned dem i sitt innersta mörker-rum. Då kan det mörka, svåra och obegripliga förlora sin makt. Vi får se det Han ser!
VI FÅR SE PÅ OSS SJÄLVA OCH PÅ VARANDRA, MED HANS MÖJLIGHETER, DEN GODE HERDENS MÖJLIGHETER!

AMEN


© Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling l Bankgiro: 168-4596 l mail@sunhultallians.se